Äppelskalarens historia

Ä ppelskalaren, äppelsvarven, är från början ett stort amerikanskt fenomen. Kolonisatörerna som erövrade Amerikas kontinent introducerade äppelträdet och honungsbin som två nyckelprodukter inom jordbruket under 1600-talet.

Under 1700- och 1800-talet blev äpplet en viktig stapelvara både i form av mat och dryck för befolkningen under vinterperioden. Men för att äpplena skulle kunna hålla över vintern var man tvungen att bearbeta dem på olika sätt, koka, konservera, torka, göra saft mm.

Äpplen drev jordbruksfamiljerna att anordna sammankomster för tillagning av vinter maten. Jordbrukarna började då att använde deras kreativa färdigheter för att uppfinna nya sätt att skala äpplen som gjorde processen snabb och effektiv. Den allra första skalaren som kom till var i form av en trämaskin.

Under Industrialismen ökade användandet av järn och under 1800-talet vittnar gamla dokument om en explosion av kreativa patent. Under 1850-1890 fanns det över 100 äppelskalare som fick patent.